BW Group

Együttműködés a munkahelyek biztonságáért -1. fejezet

6 lépés a felméréstől az átadásig

A BW már 2017-ben elkötelezte magát a biztonságos feltételek megteremtésére. Ennek egyik eleme volt a NGM-el való partnerségre lépés. Szeretnénk egy cikksorozatban taglalni, mit is jelent számunkra az egyes fejezetek, hogyan értelmezzük őket az ipari alpintechnikával kapcsolatban.

1.cikkely
Határozottan elzárkózik a feketefoglalkoztatás minden megvalósulási formájától, így különösen a munkaszerződés nélküli, a bejelentés nélküli, a színlelt szerződéssel megvalósuló a teljes munkaidős foglalkoztatás esetén részmunkaidős bejelentéssel, illetve a jogellenes munkaerő-kölcsönzéssel történő foglalkoztatástól.
Egyben vállalja, hogy amennyiben a munkavállalóknak más munkáltatóknál kell munkát végezniük, érvényre juttatja a munkavállalókat megillető alapvető jogokat.

Ezen olyan túl sok mindent nincs. Második éve keretszerződéssel foglalkoztatjuk az alvállalkozókat. Speciális esetekben pedig eseti megbízási szerződésben rögzítjük az eltérő feltételeket.

2.cikkely
A munkavállalók biztonságos foglalkoztatása – élete, testi épsége, egészsége – a társadalom és a nemzetgazdaság egyik legfontosabb érdeke, egyben a munkáltató alapvető kötelessége. Ezért vállalja, hogy lehetőség szerint az alapvető követelményeket meghaladó mértékben biztosítja munkavállalói részére az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörülményeket és munkafeltételeket.

A munkavállalók számunkra nem eszközei hanem szerves részei a projekteknek. Proaktív hozzáállásuk és problémamegoldásuknak köszönhetően elengedhetetlen részét képezik a BW filozófiának. A magasban végzett munkavédelmi alapkövetelményeinek a lehető legmagasabb szintjét biztosítja a BW. Az egyéni védőeszközök juttatási rendje világosan leírja a munkavégzéshez megfelelő eszközök listáját.

3. cikkely
Vállalja – és egyben a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalkozóktól is elvárja -, hogy a munkaügyi és munkavédelmi jogsértések kiküszöbölése érdekében szerződéses kapcsolataiban a szerződés megkötése és fenntartása során – körültekintően jár el. Nem lép olyan vállalkozóval szerződéses, különösen alvállalkozói, illetve munkaerő-kölcsönzésre irányuló szerződéses jogviszonyba, amely székhelyén nem található, képviselője személyesen nem elérhető, felszámolás alatt áll, valamint amely vállalkozás tudomása szerint megsérti a munkavállalói jogokat, vagy nem teljesíti a minimális munkavédelmi követelményeket.

Alvállalkozói rendszerünk ajánlásos alapon működik, az ajánlott alvállalkozónak hitelesen igazolnia kell a meglévő képesítések és munkavégzési alkalmassági dokumentumait. A BW, mint alvállalkozó fenntartja a jogot a pro-bono számlázásra, illetve a vállalkozási összeg ügyvédi letétbe helyezésére.

Folytatjuk az első fejezet további értelmezését cikkünk második részében…